พุทธศิลปิน
อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
(ผู้ปลุกเร้าศิลปินแนวประเพณี)
ในยุคสมัยที่คนไทยเราถูกครอบงำและมอมเมาด้วยวัตถุ กลายเป็นยุควัตถุนิยมตามความต้องการของต่างชาติ และนักธุรกิจที่ต้องการกำไรจากสินค้าที่เขาผลิต เราลืมความเป็นพุทธศาสนิกชนไปเสียสิ้น ลืมหลักการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา หันมาเสพและเป็นทาสของสินค้าที่เกินความจำเป็นของความเป็นมนุษย์ ตั้งหน้าตั้งตาหารายได้ เพื่อมาจับจ่ายสิ่งฟุ่มเฟือยตามค่านิยมที่คิดว่าดี ทำให้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยในการแก่งแย่งหารายได้ ต้องช่วงชิง อิจฉาริษยา และกลั่นแกล้ง โดยใช้วิธีสกปรกนานาประการ แต่ศิลปินบางคนคิดว่าพุทธศิลป์จะช่วยเตือนสติ และโน้มน้าวให้มนุษย์หยุดคิด หยุดพิจารณาด้วยสติปัญญาอันมีติดตัวมาทุกผู้ทุกนาม นอกจากนั้นยังได้เสพความงามอันสงบร่มเย็นในจิตใจ ต่างจากความร้อนทุรนทุรายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ พุทธศิลปินคนนี้เป็นผู้ศรัทธาในพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ ปฏิบัติธรรมมานาน และหวังจะนำเอาความร่มเย็นของพระพุทธศาสนา มาดับเพลิงกิเลสเหล่านั้นบ้างไม่มากก็น้อย

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
สังคมยุคปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา ทำให้ผู้คนในซีกโลกตะวันออก มีวิถีชีวิตที่ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรม ดังเช่นจารีตประเพณีที่งดงามของไทย ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา นับวันกลับพบเห็นได้น้อยลง สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่วุ่นวาย เร่งเร้า รุนแรงตามกระแสทุนนิยม ผมต้องการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นสื่อภาษาอย่างหนึ่งแก่ผู้ชม อีกทั้งยังเป็นการสานต่อลมหายใจของศิลปะไทย ให้ยังคงอยู่อย่างสง่างาม และพัฒนาไปสู่ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยสอดแทรกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชนต่อไป

Thursday, March 2, 2017

พุทธพิจารณาธรรม

พุทธศิลปิน สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 
ผู้ปลุกเร้าศิลปินแนวประเพณีบับ

ต้นฉบับหนึ่งเดียวแรกสุด ของภาพลายเส้นแท้! งานลายเส้นเพื่อเป็นแบบถวายร่วมบุญพิมพ์เสื้อ สมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดซับยีหร่า จังหวัด จันทบุรี

ชื่อผลงาน : พุทธพิจารณาธรรม
เทคนิค : ลายเส้นดินสอและปากกาหมึกดำบนกระดาษ
พร้อมยันต์และคำอวยพร "รวยเจริญ"
ขนาดภาพ : 30 x 43 cm.
ขนาดกรอบ : 58 x 70 cm.
ปีผลงาน : ๒๕๕๘

ราคา 40,000 บาท
(สอบถาม Line : ommgallery )

No comments: